Netwerkvraag.nl: een site voor álle computergebruikers.

UPS systemen


De netspanningvoorziening in Nederland is over het algemeen betrouwbaar te noemen. Echter de afhankelijkheid van bedrijven en organisaties van automatisering neemt steeds meer toe en hiermee ook de afhankelijkheid van netspanning.

Voor de garantie van een goede en betrouwbare netspanning moet niet gekeken worden naar de energieleverancier. Die kan niet altijd voorkomen dat de netspanning gestoord raakt of zelfs volledig uitvalt. Zoals is gebleken naar aanleiding van de grote spanningsuitval in Midden-Nederland vorig jaar juni, is de energieleverancier slechts beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van deze calamiteiten en geeft zelf het advies om zelf voor beveiliging te zorgen. De indirecte schade als gevolg van bestandsverminkingen, data- en m/v-uren verlies zijn vaak vele malen hoger dan men op het eerste gezicht zou denken en sommige van deze problemen zijn pas op termijn merkbaar.

Verschillende vormen van netspanningbeveiliging.

Allereerst zijn er de eenvoudige netfilters die de aangesloten apparatuur beschermen tegen hoogfrequente storingen en spanningspieken. Dit is bedoeld voor de bescherming van eenvoudige apparatuur, zoals printers en audio/video-systemen.Voor complexe dataverwerkende systemen is echter een filtering niet voldoende en zal ook een opvang van netspanninguitval en van andere spanningsveranderingen noodzakelijk zijn om problemen te voorkomen. Hiertoe zijn UPS systemen ontwikkeld.

UPS (Uninterruptible Power Supply) is een verzamelnaam geworden voor alle netspanningbeveiligingsapparatuur waarbij ook netspanninguitval wordt opgevangen. We dienen echter een tweetal belangrijke technologieën te onderscheiden, namelijk Line Interactive en True On-line (ook wel dubbele conversie genoemd).

Het Line Interactive UPS systeem is ontwikkeld om op een zo economisch mogelijke wijze de verschillende vormen van netstoringen aan te pakken. Het systeem geeft via een netspanningstabilisator en een piek- en hoogfrequent filter de netspanning door aan de aangesloten apparatuur. Bij een netspanninguitval zal er een omvormer (maakt wisselspanning van gelijkspanning vanuit een interne accu) opgestart worden en daarmee zorg dragen voor de continuïteit van bijvoorbeeld de aangesloten file-server. Doordat de batterij-tijd (autonomie) altijd beperkt is tot meestal zo'n 15 minuten zal via een seriële dataverbinding een softwarepakket op de server zorgen voor een gecontroleerde shutdown van het systeem.

Het True On-Line of Dubbele Conversie principe gaat een stap verder als het hiervoor omschreven Line Interactive UPS systeem. De True On-Line UPS maakt altijd een eigen onafhankelijke uitgangspanning. Dit betekent niet alleen dat deze spanning altijd perfect is, maar dit geeft de gebruiker van de UPS ook altijd de zekerheid dat de omvormer functioneert. Uiteraard zijn de eisen die aan de elektronica in deze UPS systemen worden gesteld hoger dan die van Line Interactive systemen. Hierdoor zijn ook de prijzen van True On-Line systemen hoger.

Resumerend kan gesteld worden dat de Line-Interactive UPS toegepast wordt in gevallen waarbij de financiële aspecten prevaleren boven de technische aspecten.

De True On-Line (dubbele conversie) UPS biedt de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en kan derhalve overal en altijd worden toegepast.

Uiteraard is de keuze van een UPS van meerdere factoren afhankelijk. Veel computerdealers werken om deze reden nauw samen met de UPS fabrikant, die naast een uitgebreide reeks van UPS systemen, indien gewenst zelfs op locatie, ondersteuning kan bieden bij een optimaal advies omtrent de toe te passen UPS en software oplossingen binnen de organisatie van uw klant.

 

Een UPS zonder shutdown-software is een halve oplossing:

Naast de UPS systemen leveren meerdere fabrikanten de geavanceerde software connectivity oplossingen. De software zorgt voor het gecontroleerd afsluiten van bestanden, alsmede het operating systeem en biedt tevens de mogelijkheid tot het (op afstand) monitoren van de UPS.

Het is zelfs mogelijk om de UPS compleet transparant en plaatsonafhankelijk in het netwerk te integreren en met behulp van de unieke software SNMP-client alle gangbare netwerkplatformen gecontroleerd af te sluiten.