Netwerkvraag.nl: een site voor álle computergebruikers.

SNMP Afsluitsoftware

Connectivity:

Veel No-break-systemen kunnen voorzien worden van een SNMP-interface. Deze interface zorgt voor het doorgeven van de UPS parameters en alarmen naar het netwerk. De UPS-informatie staat in de UPS-MIB (Management Information Base). Deze gestandaardiseerde MIB bevat de gegevens zoals weergegeven in de bij de SNMP-interface bijgevoegde MIB-tabel. De op het netwerk beschikbare UPS gegevens kunnen voor twee toepassingen gebruikt worden:

1. Het managen van de No Break-installaties:

Het managen en van de No Break-installaties op basis van SNMP biedt een volledig transparante en plaatsonafhankelijke oplossing. Door het toepassen van de SNMP-box heeft iedere UPS in het netwerk een eigen vast IP-adres. Op ieder willekeurig werkstation kan een op SNMP gebaseerd management softwarepakket geïnstalleerd worden. Die alle informatie, status- en alarmmeldingen kan weergeven en aansluitend bepaalde waarschuwingsacties kan opstarten. Het voordeel van een standaard netwerkbeheerpakket is de universele inzetbaarheid voor allerlei netwerkcomponenten, mits deze het SNMP-protocol, en met name de RFC 1628 UPS-MIB, ondersteunen. Er zijn echter momenteel vergevorderde ontwikkelingen met een eigen gespecialiseerd managementsoftware.

2. De aansturing van shutdown- en monitoring software op file servers:

Voor de gebruikers van de No Break systemen is het van belang dat bij een totale spanningsuitval de aangesloten file servers op een gecontroleerde manier worden afgesloten, voordat het einde van de autonomietijd bereikt wordt. Hiertoe kunnen de file servers tevens gebruik maken van de UPS-MIB. Het shutdown- en monitoring-software pakket, is in staat om middels een SNMP client de informatie alarm- en statusmeldingen van de UPS op te vangen en de bijbehorende actie op te starten. PowerFLAG is leverbaar voor alle gangbare operating systemen, zoals Novell, Windows NT en diverse UNIX platforms.

Resumerend:

Door de universele gebruiksmogelijkheden van de UPS informatie voor zowel management als gebruiker kan een volledig transparante en betrouwbare UPS oplossing bieden.