Netwerkvraag.nl: een site voor Šlle computergebruikers.

UPS principe

anioffline

Allereerst zijn er de eenvoudige netfilters die de aangesloten apparatuur beschermen tegen hoogfrequente storingen en spanningspieken. Dit is bedoeld voor de bescherming van eenvoudige apparatuur, zoals printers en audio/video-systemen.
Voor complexe dataverwerkende systemen is echter een filtering niet voldoende en zal ook een opvang van netspanninguitval en van andere spanningsveranderingen noodzakelijk zijn om problemen te voorkomen. Hiertoe zijn UPS systemen ontwikkeld.

UPS (Uninterruptible Power Supply) is een verzamelnaam geworden voor alle netspanningbeveiligingsapparatuur waarbij ook netspanninguitval wordt opgevangen. We dienen echter een tweetal belangrijke technologieŽn te onderscheiden, namelijk Line Interactive en True On-Line (ook wel dubbele conversie genoemd).

Het Line Interactive UPS systeem is ontwikkeld om op een zo economisch mogelijke wijze de verschillende vormen van netstoringen aan te pakken. Het systeem geeft via een netspanningstabilisator en een piek- en hoogfrequent filter de netspanning door aan de aangesloten apparatuur. Bij een netspanninguitval zal er een omvormer (maakt wisselspanning van gelijkspanning vanuit een interne accu) opgestart worden en daarmee zorg dragen voor de continuÔteit van bijvoorbeeld de aangesloten file-server. Doordat de batterij-tijd (autonomie) altijd beperkt is tot meestal zo'n 15 minuten zal via een seriŽle dataverbinding een softwarepakket op de server zorgen voor een gecontroleerde shutdown van het systeem. aniline
anionline Het True On-Line of Dubbele Conversie principe gaat een stap verder als het hiervoor omschreven Line Interactive UPS systeem. De True On-Line UPS maakt altijd een eigen onafhankelijke uitgangsspanning. Dit betekent niet alleen dat deze spanning altijd perfect is, maar dit geeft de gebruiker van de UPS ook altijd de zekerheid dat de omvormer functioneert. Uiteraard zijn de eisen die aan de electronica in deze UPS systemen worden gesteld hoger dan die van Line Interactive systemen. Hierdoor zijn ook de prijzen van True On-Line systemen hoger.


Resumerend kan gesteld worden dat de Line Interactive UPS toegepast wordt in gevallen waarbij de financiŽle aspecten prevaleren boven de technische aspecten.
De True On-Line (dubbele conversie) UPS biedt de hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en kan derhalve overal en altijd worden toegepast.

Uiteraard is de keuze van een UPS van meerdere factoren afhankelijk. Veel computerdealers werken om deze reden nauw samen met de UPS fabrikant, die naast een uitgebreide reeks van UPS systemen, indien gewenst zelfs op locatie, ondersteuning kan bieden bij een optimaal advies omtrent de toe te passen UPS en software oplossingen binnen de organisatie van uw klant.